Kent Bilgi Sistemi
          Destek Hatttı;
                                         


         0364 225 08 10-1336/1337
         Nuri, Mesut, Yunus
Altyapı Bilgi Sistemi Çalışmaları
Çalışmaların Genel Amacı;
Çorum il merkezi içerisinde altyapı hizmeti veren kuruluşların çalışmalarının verimini arttırmak ve AYKOME'ye hazırlık yapmak için Altyapı Bilgi Sistemi oluşturma çalışmaları 2009 yılı içerisinde başlatılmıştır.
Çalışmaların Hedefi ;
 * Mükerrer kazıların önlenmesi için altyapı kuruluşlarının planlarını 2-3 yıl önceden belirlemelerine zorlanması ve sistem üzerinden diğer kurumların görebileceği hale getirilerek eş zamanlı kazı yapılmasını sağlamak.

* Hizmet Kurumlarının altyapı bilgilerini sayısal ortamda oluşturması ve diğer kurumların ulaşacağı hale getirmesi, periyodik veya online güncellenmesinin sağlanması.

* Belediye olarak altyapı organizasyonunu yapmak, strajik hedefler, nüfus yoğunlukları ve imar planları doğrultusunda diğer hizmet kuruluşlarına yön vermek.

* Adres Bilgi Sistemi, Kadastro Parselleri, İmar planları ve güncel uydu görüntüleri ile entegre şekilde altyapı katmanlarının sunumunun sağlanması.

* Scada sistemine altlık oluşturacak coğrafi bilgi sistemi altyapısının kurulması.

* Cadde ve Sokaklara ait kırmızı kotların belirlenmesi suretiyle hizmet kuruluşlarının proje yaparak kazıya başlamalarını sağlamak.

* Sistem bileşenlerini web tabanlı mimariye uygun, yetkilendirilebilir, ulusal e-devlet projelerine ve uluslararası kabul görmüş veri standartlarında oluşturmak.

* Adres Bilgi Sistemi ve Altyapı Bilgi Sistemi entegrasyonu yapılmak sureti ile Coğrafi Bilgi Sistemi analizleri olan; En kısayol, arızalanan hatta bağlı bina ve abonelerin bilgilendirilmesi için gerekli GIS ortamını hazırlamak.

Altyapı Çalışmaları Takip Sistemi ;
* Altyapı Bilgi Sistemine paralel olarak hizmet kurumlarının planladıkları ve arazide uygulayacakları çalışma planları yine sistemde "Altyapı Çalışmaları Takip Sistemi"  kategori başlığı altında katmanlar şeklinde oluşturulmaya başlanmıştır. Her hizmet kuruluşu kendi yetkisi ile o sene(-ler) yapacağı çalışmaları diğer kuruluşlar ile paylaşabilmektedir. Bu yapı sayesinde geriye dönüş faaliyetlerin izlenmesi de mümkün olabilecektir.
Gelinen Noktada Ulaşılan Sonuçlar;
* Aşağıdaki katmanlar görüntülenebilir hale gelmiştir.
  Telekom altyapisi 2010, Elektrik Altyapısı 2008 ve Dogalgaz altyapısı 2009;
2010 yılında su arızaları ve vanaları GPS ölçüm değerleri ile sisteme girilmeye başlanmıştır. Bu sayede içme suyu altyapısı oluşturulması hedeflenmiştir.
2009 yılında su kaynakları ve depolar el gps'i ile belirlenmiş, resimlenmiş ve usta tarifi doğrultusunda isahale hatları sisteme girilmiştir.
2008 yılında depoların besleme bölgeleri alan olarak sisteme girilmiştir.

 

 
 
                         
    Çorum Belediyesi Ana Sayfa      Tüm hakları saklıdır. Copyright by ÇORUM BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü © 2013